​IN MEMORIAM THÉ OVERDIJK

Op zaterdag 9 juni ontvingen wij het trieste bericht dat op de leeftijd van 86 ons zeer gewaardeerde lid Thé Overdijk plotseling is overleden. Aankomende zaterdag zou hij tijdens de receptie ter ere van het 90 jarig bestaan worden gehuldigd voor zijn 70 jarige lidmaatschap. Het heeft niet zo mogen zijn...
 
Niemand die langer lid was van onze vereniging dan Thé. En ook niemand die dat op een dergelijke manier heeft ingevuld dan Thé. In 1946 meldde hij zich aan bij RODA ´28 dat net weer was opgestart na de ´voetballoze´ oorlogsjaren. Normaal gesproken trokken  nieuwe leden de voetbalschoenen aan maar dit was niet aan hem besteed. Vanaf het begin heeft Thé zich met volle overgave ingezet dat anderen dat wel konden. Dit heeft geleid tot een indrukwekkende staat van dienst voor ´zijn´ club.
 
De beginjaren waren andere tijden en niet te vergelijken met de huidige. Alle dingen die nu zo vanzelfsprekend zijn waren er toen simpelweg nog niet. Zo was er gedurende de eerste jaren van Thé z´n lidmaatschap zelfs geen vast voetbalveld waarop de rood – zwarten hun wedstrijden konden spelen. In 1949 kreeg men de beschikking over een lap grond die wij heden ten dage ´de Boshof´ noemen. Daar ging toch een hele zwerftocht door Winssen aan vooraf. Ondanks dat lukte het enkele enthousiastelingen waaronder Thé om met vereende krachten een kleine jeugdafdeling op te zetten. Hiervan zouden de rood – zwarten enkele jaren later de vruchten plukken en werden de eerste successen van onze vereniging behaald.
 
Het jeugdvoetbal heeft altijd zijn warme belangstelling gehad. Halverwege de jaren ´60 werd Thé, inmiddels lid van het bestuur, zelfs de eerste jeugd voorzitter van onze club. Men wilde de zaken voor onze jongste leden wat beter aan gaan pakken en dat was Thé wel toevertrouwd. Enkele jaren later was er sprake van een bestuurscrisis bij RODA ´28 en heeft Thé zelfs de voorzittershamer van de gehele vereniging ter hand genomen. Het veertig jarig bestaan werd onder zijn leiding uitgebreid gevierd!
 
En dat mocht ook, want het ging de Winssense voetballers eigenlijk best wel voor de wind in die dagen. Er was sprake van een uitstekend eerste elftal die een grote en trouwe supportersschare had en de jeugdafdeling bloeide als nooit tevoren. Tevens ging een oude wens van het bestuur in vervulling, er werd begonnen met de bouw van een kantine en kleedkamers! Voor die tijd een grootse onderneming voor deze toch kleine dorpsvereniging. Hoewel de Winssense bevolking een mooie financiële bijdrage verleende moest de bouw hiervan toch echt door de vrijwilligers gerealiseerd worden. Thé was een van de grote krachten hierachter. Toen het gebouw in 1971 door de toenmalige pastoor Goethe werd geopend bleek dat Thé er meer dan 3.000  manuren in had zitten. Een aantal wat eigenlijk niet voor mogelijk is te houden maar zo is het toch echt gebeurd. Hij sprak hier zelf de woorden over: “ Als ik het over zou moeten doen dan kon ik het alleen en met de ogen dicht ”.
 
Ondertussen bleef Thé ook nog actief in het bestuur. Vele verschillende functies en taken heeft hij op zich genomen. Aan het einde van de jaren ´70 werd Thé de beheerder van de kantine. Gevoel voor de horeca had hij zeker want hij heeft jaren later ook veel werkzaamheden achter de bar bij ontmoetingscentrum ´de Paulus´ verricht.
 
Het valt niet mee om alles te benoemen wat Thé voor RODA ´28 gedaan heeft. Het is waarschijnlijk een stuk eenvoudiger om te zeggen wat hij allemaal niet voor de vereniging heeft gedaan. Het is werkelijk te veel om op te noemen wat hij uit zijn goedheid en pure liefde voor onze club heeft gedaan. In 1990 mocht Thé dan ook een hele mooie blijk van waardering ontvangen in de vorm van een welverdiende Koninklijke Onderscheiding.      
 
Enkele jaren later heeft Thé een ernstig ongeval gehad met zijn racefiets. Hij was er toen slecht aan toe en dreigde nooit meer te kunnen lopen. Met een ongekende wilskracht wist hij er toch aardig bovenop te komen. Met zijn speciale fiets kon hij weer naar zijn geliefde ´Boshof´komen. Vanaf dat moment was Thé een trouw supporter die in een weekend gerust meerdere wedstrijden ging kijken, zowel bij de jeugd als bij de senioren. Hij was altijd positief hetgeen door alle spelers enorm op prijs werd gesteld. Ook de jongere generatie wist heel goed wie Thé Overdijk was en dat is bijzonder te noemen. De aansluiting met de jeugd heeft hij tot op hoge leeftijd weten te behouden.
 
Tot op het allerlaatste moment bleef hij op de hoogte over hoe het zijn RODA ´28 verging.  Zijn gezondheid liet hem de laatste jaren in de steek maar toch heeft hij het afgelopen seizoen nog enkele thuiswedstrijden van het eerste elftal bezocht. En dan was hij ook altijd zoals iedereen hem kende, correct en positief.
 
Zoals gezegd, aankomende zaterdag zou hij worden gehuldigd voor zijn lidmaatschap van maar liefst zeventig jaren. Een daverend applaus van alle aanwezigen zou hem zeker ten deel zijn gevallen. Want ieder RODA lid, jong of oud zou hem dat zo ontzettend gegund hebben.
 
Beste Thé, je was een warm en bijzonder mens. Een grootse Winssenaar. Jouw talenten en gaven heb je gedurende vele jaren aan RODA ´28 gegeven en dat verdiend een diep respect en heel veel waardering. Bedankt voor alles, het was onvergetelijk...
 
Wij wensen de familie Overdijk heel veel sterkte toe voor nu en de tijd die komen gaat...
 
Bestuur, leden en supporters RODA ´28
Webshop Roda '28

Bestel nu je eigen Roda' 28 sport kleren en steun Roda '28!

Ga naar de webshop RODA '28 Winssen
Contact
Roda '28 Winssen - De Boshof
Plakstraat 6
6645 KL, Winssen
Locatie