CORONAPROTOCOL RODA ‘28

Het voetbalseizoen 2020/2021 gaat binnenkort van start. We mógen weer voetballen!
Echter zitten hier wel enkele regels aan verbonden waaraan iedereen zich moet houden. Volgens de richtlijnen mag publiek ook weer aanwezig zijn bij de wedstrijden, mits een aantal regels nageleefd worden. Hieronder staan de regels voor zowel spelers, begeleiders als toeschouwers puntsgewijs beschreven. Wij vragen u dan ook dit protocol goed door te lezen! Dit protocol is ontleend aan het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten van het NOC*NSF
 
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • vermijd drukte;
 • was vaak uw handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen.
 
Overige regels voor iedereen
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie;
 • op het sportcomplex zal er een looproute gehanteerd worden waaraan iedereen zich dient te houden;
 • als er meer dan 250 toeschouwers verwacht worden dien je bij aankomst op het sportcomplex een formulier in te vullen met je contactgegevens.
 • Voor de kantine geldt: bij binnenkomst een formulier invullen met je contactgegevens.
 
 
Regels voor spelers en begeleiders
 • hebt u klachten? Blijf thuis en laat u testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 • om de 1,5 meter in de kleedkamers te waarborgen mogen er maximaal 8 personen tegelijk gebruik maken van de kleedkamer. Per team zal er één kleedkamer toegewezen worden;
 • iedere speler dient een eigen flesje of bidon mee te nemen;
 • de wedstrijdbespreking mag niet in de kleedkamers gedaan worden en dient op het veld te gebeuren (houdt hierbij ook zoveel mogelijk 1,5 meter afstand)
 
 
Regels voor toeschouwers
 • hebt u klachten? Blijf thuis!
 • houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, in de kantine etc;
 
Uiteraard vragen wij iedere bezoeker bovenstaande regels na te leven, want alleen samen krijgen we het virus eronder.
Bestuur vv RODA ‘28
Webshop Roda '28

Bestel nu je eigen Roda' 28 sport kleren en steun Roda '28!

Ga naar de webshop RODA '28 Winssen
Contact
Roda '28 Winssen - De Boshof
Plakstraat 6
6645 KL, Winssen