CORONAPROTOCOL RODA ‘28

Dit bericht wordt geüpdate wanneer nodig


Update 13-10-2020


Het zal u niet ontgaan zijn: Wederom zijn door het kabinet nieuwe strengere maatregelen afgekondigd die betrekking hebben op RODA en het complete amateurvoetbal. 


Voor de senioren houdt dit in dat er voorlopig helemaal niet meer wordt gevoetbald. Geen wedstrijden, maar ook geen trainingen.
Voor de junioren en pupillen zijn de maatregelen iets soepeler. Ook zij spelen geen wedstrijden, maar trainingen kunnen wel doorgang vinden.
Verder geldt dat kleedkamers en de kantine tot nader bericht op slot blijven.


Update 29-09-2020

Aan (de ouders van) onze leden.

In het licht van de strengere maatregelen die maandag 28 september zijn afgekondigd om het coronavirus terug te dringen, gelden vanaf dinsdag 29 september 18:00 uur bij RODA '28 de volgende afspraken:

Alle wedstrijden en trainingen gaan zonder tegenbericht vooralsnog gewoon door.

De komende drie weken is de kantine gesloten. Alleen kantinepersoneel of elftalleiders hebben toegang om te zorgen voor thee of ranja tijdens de rust.

Toeschouwers bij jeugd- en seniorenwedstrijden en trainingen worden niet toegelaten.

Voor kinderen die altijd door hun ouders worden gebracht en opgehaald geldt: bij aankomst dragen deze ouders hun kind(eren) over aan de leiding, na afloop worden deze kinderen weer opgehaald. De kantine blijft ook dan vanzelfsprekend gesloten en toegang als toeschouwer is evenmin toegestaan.

Overige maatregelen blijven uiteraard gewoon van kracht (bij klachten thuisblijven, 1,5 meter afstand, beperkt gebruik van kleedkamers, enz.)

We stellen twee aanspreekpunten aan voor alle vragen omtrent het coronabeleid: Anita van Kuijk (tel.: 06-46136320) voor de jeugdafdeling en Sydney v/d Broek (06-19794032) voor alle senioren.

Spijtig dat maatregelen weer moeten worden aangescherpt, maar het is nu eenmaal niet anders. Samen (leden, ouders en toeschouwers) dragen we verantwoordelijkheid voor eigen en andermans gezondheid en proberen we te voorkomen dat alle sportparken weer op slot moeten.

Bovengenoemde maatregelen zijn dus aanvullend op de maatregelen zoals onderderstaand coronaprotocol van RODA '28, dit protocol blijft dus onverminderd van kracht.
 

Het bestuur van RODA '28.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Het voetbalseizoen 2020/2021 gaat binnenkort van start. We mógen weer voetballen!
Echter zitten hier wel enkele regels aan verbonden waaraan iedereen zich moet houden. Volgens de richtlijnen mag publiek ook weer aanwezig zijn bij de wedstrijden, mits een aantal regels nageleefd worden. Hieronder staan de regels voor zowel spelers, begeleiders als toeschouwers puntsgewijs beschreven. Wij vragen u dan ook dit protocol goed door te lezen! Dit protocol is ontleend aan het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten van het NOC*NSF
 
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • vermijd drukte;
 • was vaak uw handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen.
 
Overige regels voor iedereen
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie;
 • op het sportcomplex zal er een looproute gehanteerd worden waaraan iedereen zich dient te houden;
 • als er meer dan 250 toeschouwers verwacht worden dien je bij aankomst op het sportcomplex een formulier in te vullen met je contactgegevens.
 • Voor de kantine geldt: bij binnenkomst een formulier invullen met je contactgegevens.
 
 
Regels voor spelers en begeleiders
 • hebt u klachten? Blijf thuis en laat u testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 • om de 1,5 meter in de kleedkamers te waarborgen mogen er maximaal 8 personen tegelijk gebruik maken van de kleedkamer. Per team zal er één kleedkamer toegewezen worden;
 • iedere speler dient een eigen flesje of bidon mee te nemen;
 • de wedstrijdbespreking mag niet in de kleedkamers gedaan worden en dient op het veld te gebeuren (houdt hierbij ook zoveel mogelijk 1,5 meter afstand)
 
 
Regels voor toeschouwers
 • hebt u klachten? Blijf thuis!
 • houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, in de kantine etc;
 
Uiteraard vragen wij iedere bezoeker bovenstaande regels na te leven, want alleen samen krijgen we het virus eronder.
Bestuur vv RODA ‘28
Activiteiten / Agenda
Er zijn nog geen activiteiten toegevoegd
Webshop Roda '28

Bestel nu je eigen Roda' 28 sport kleren en steun Roda '28!

Ga naar de webshop RODA '28 Winssen
Contact
Roda '28 Winssen - De Boshof
Plakstraat 6
6645 KL, Winssen
secretariaat@roda28.nl